Lager

Lager

Vi har ett begränsat lager av skruv, mutter och brickor i stål, rostfritt och syrafast stål. Specialskruv lagerhålles inte. Med ”specialskruv” menar vi fästelement som inte kan köpas från hyllan, ritningsartiklar, artiklar i ovanliga material, med ovanliga gängor, extremt långa eller grova skruvar, mycket korta skruvar och mikroskruv.

Kontakta oss för att se vad vi har i lager.

Kvalite

Vi strävar alltid efter att tillhandahålla fästelement med rätt kvalitet

Flexibilitet

Vi anpassar oss efter kunds önskemål.

Engagemang

Alltid vara engagerade i våra kunder.